Política de qualitat i medi ambient

Serhabit Gelabert és una empresa familiar que des del 2015 treballa per oferir als nostres clients un servei eficaç, ràpid i de qualitat a:

  • Construcció i rehabilitació d'edificacions.
  • Construcció i remodelació d'infraestructures municipals.
  • Buidatge, desembussament i neteja de fosses sèptiques, i neteja de piscines i aljubs.

La nostra experiència i professionalitat ens avala per a continuar treballant amb esforç i així poder mantenir la confiança dipositada pels nostres clients.

Oferim un ampli ventall de serveis complementaris per a proporcionar una solució per a cada urgència o projecte, amb cobertura en tota Mallorca.

Serhabit Gelabert realitza la prestació de serveis cuidant tant el seu nivell de qualitat i com la protecció ambiental. Per a això, cuidem les relacions amb clients, proveïdors, col·laboradors, administració pública i resta de parts interessades que interactuen amb la nostra activitat.

Amb l'objectiu últim de millorar contínuament en la prestació dels nostres serveis i ser sostenibles amb el medi ambient, fem públics aquests compromisos a través de la present Política de qualitat i Medi Ambient, com a marc de referència del nostre sistema de gestió i que inclou els següents punts:

  • Oferir un servei eficaç, ràpid i de qualitat amb el qual els nostres clients ens tinguin en compte per a les seves necessitats i projectes.

  • Buscar la satisfacció dels seus clients i resta de parts interessades amb les quals interactuem.

  • Garantir el nostre compromís per la protecció del medi ambient, així altres compromisos específics pertinents al context de la nostra organització, incloent la disminució de l'impacte del canvi climàtic.

  • Realitzar un ús sostenible dels recursos que necessita per a desenvolupar la seva activitat, fomentant l'ús eficient d'aquests , així com gestionant aquests de la manera més respectuosa amb el medi ambient.

  • Treballar tenint en compte i complint amb la legislació aplicable, així com altres requisits aplicables, en relació a la interacció amb les parts interessades.

Per a complir amb els compromisos anteriorment exposats hem apostat per treballar sobre la base dels requisits determinats per un Sistema de Gestió de la Qualitat i del Medi Ambient d'acord amb les Normes UNE EN ISO 9001 i UNE EN ISO 14001.

28/06/2021

EFICÀCIA, PROFESSIONALITAT I RAPIDESA Al MILLOR PREU